Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5768 — Klöckner/Becker) EØS-relevant tekst