TITJUR Kommissionen mod Belgien Forslag til afgørelse fra generaladvokat Léger fremsat den 10. marts 2005. # Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien. # Traktatbrud - fri udveksling af tjenesteydelser - bonusordninger - bevisbyrde. # Sag C-287/03.