Cauza C-213/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia) la 12 mai 2020 – G.W., E.S./A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.