Processo C-213/20: Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polónia) em 12 de maio de 2020 — G.W., E.S./A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.