Kohtuasi C-213/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Poola) 12. mail 2020 – G.W., E.S. versus A. Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie S.A.