Asunto C-213/20: Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia) el 12 de mayo de 2020 — G. W., E. S. / A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S. A.