Licitationsbekendtgørelse med henblik på levering af blød hvede i henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2063/79 af 21. september 1979