Kommissionens Forordning (EØF) nr. 3224/73 af 29. november 1973 om fastsættelse af de præmier, der skal lægges til importafgifterne på ris og brudris