Rådets Forordning (EØF) nr. 2633/76 af 19. oktober 1976 om åbning, fordeling og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for visse stoffer, herunder fløjls- og plysstoffer fremstillet på håndvæv, henhørende under pos. ex 50.09, ex 50.10, ex 55.07, ex 55.09 og ex 58.04 i den fælles toldtarif