Motivering van de Raad: Standpunt (EU) nr. 9/2020 van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten 2020/C 328/02