Dikjarazzjoni tar-raġunijiet tal-Kunsill: Pożizzjoni (UE) Nru 9/2020 tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta’ Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji 2020/C 328/02