A Tanács indokolása: A Tanács (EU) 9/2020 álláspontja első olvasatban a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából 2020/C 328/02