Obrazloženje Vijeća: Stajalište Vijeća (EU) br. 9/2020 u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata 2020/C 328/02