Vec T-309/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. júla 2017 – Cafés Pont/EUIPO – Giordano Vini (Art’s Cafè) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci zrušenia — Obrazová ochranná známka Európskej únie Art’s Cafè — Riadne používanie ochrannej známky — Článok 15 ods. 1 a článok 51 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009“)