Cauza T-309/16: Hotărârea Tribunalului din 20 iulie 2017 – Cafés Pont/EUIPO – Giordano Vini (Art’s Cafè) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de decădere — Marca Uniunii Europene figurativă Art’s Cafè — Utilizare serioasă a mărcii — Articolul 15 alineatul (1) și articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]