Lieta T-309/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 20. jūlija spriedums – Cafés Pont/EUIPO – Giordano Vini (“Art’s Cafè”) Eiropas Savienības preču zīme — Atcelšanas process — Eiropas Savienības grafiska preču zīme “Art’s Cafè” — Preču zīmes faktiskā izmantošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 15. panta 1. punkts un 51. panta 1. punkts