Asia T-309/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.7.2017 – Cafés Pont v. EUIPO – Giordano Vini (Art’s Cafè) [Euroopan unionin tavaramerkki — Menettämismenettely — EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki Art’s Cafè — Tavaramerkin tosiasiallisesta käyttö — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohta ja 51 artikla]