Kohtuasi T-309/16: Üldkohtu 20. juuli 2017. aasta otsus – Cafés Pont versus EUIPO – Giordano Vini (Art’s Cafè) (Euroopa Liidu kaubamärk — Tühistamismenetlus — Euroopa Liidu kujutismärk Art’s Cafè — Kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 15 lõige 1 ja artikli 51 lõige 1)