Sag T-309/16: Rettens dom af 20. juli 2017 — Cafés Pont mod EUIPO — Giordano Vini (Art’s Cafè) (EU-varemærker — fortabelsessag — EU-figurmærket Art’s Cafè — reel brug af varemærket — artikel 15, stk. 1, og artikel 51, stk. 1, i forordning (EF) nr. 207/2009)