Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2004 af 28. januar 2004 om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med ansøgninger, der er indgivet i de ti første arbejdsdage af januar 2004 efter forordning (EF) nr. 327/98