Meddelelse om udbud nr. 1223 fra Departement de la Reunion vedrørende et projekt, som delvis finansieres af Det europæiske økonomiske Fællesskab, Den europæiske Udviklingsfond