Sag C-562/07: Domstolens dom (Første Afdeling) af 6. oktober 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien (Traktatbrud — frie kapitalbevægelser — artikel 56 EF og EØS-aftalens artikel 40 — direkte beskatning — fysiske personer — beskatning af kapitalgevinster — forskelsbehandling mellem bosiddende og ikke-bosiddende personer)