Kirjallinen kysymys E-6473/09 esittäjä(t): Theodoros Skylakakis (PPE) komissiolle. Tämän kesän luonnonkatastrofeista Etelä-Euroopassa annetun yhteisen päätöslauselmaesityksen (P7_TA-PROV(2009)0013) jatkotoimet