EKSF Høje Myndighed: Beslutning nr. 13/57 af 17. april 1957 om ændring af beslutning nr. 3/52 af 23. december 1952 om størrelsen af og anvendelsesreglerne med hensyn til de i traktatens artikler 49 og 50 omhandlede afgifter