Rådets afgørelse (EØF) nr. 64/247 af 15. april 1964 om nedsættelse af et udvalg for økonomisk politik på mellemlang sigt