Asia C-579/14: Valitus, jonka Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG on tehnyt 12.12.2014 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-297/13, Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) 16.10.2014 antamasta tuomiosta