FORSLAG TIL RAADETS AFGOERELSE OM FASTSAETTELSE AF FORRETNINGSORDENEN FOR DET I HENHOLD TIL ARTIKEL 6 I RAADETS FINANSFORORDNING NR. NEDSATTE UDVALG