C-9/18. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2019. február 28-i ítélete (az Oberlandesgericht Karlsruhe [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Detlef Meyn elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal — Közlekedés — 2006/126/EK irányelv — Vezetői engedélyek kölcsönös elismerése — Más tagállamban kiállított vezetői engedély elismerésének megtagadása — A vezetői engedély alapján bizonyított vezetési jogosultság)