Sag C-9/18: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 28. februar 2919 — straffesag mod Detlef Meyn (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Karlsruhe — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — transport — direktiv 2006/126/EF — gensidig anerkendelse af kørekort — nægtelse af anerkendelse af et kørekort, der er udstedt i en anden medlemsstat — førerret bevist på grundlag af et kørekort)