Věc C-9/18: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 28. února 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Karlsruhe — Německo) — trestní řízení proti Detlefu Meynovi („Řízení o předběžné otázce — Doprava — Směrnice 2006/126/ES — Vzájemné uznávání řidičských průkazů — Odmítnutí uznat řidičský průkaz vydaný v jiném členském státě — Řidičské oprávnění prokázané na základě řidičského průkazu“)