Den administrative kommission for vandrende arbejdstageres sociale Sikring: De årlige gennemsnitlige udgifter til naturalydelser - Nederlandene - 1972