Regionkommitténs resolution ”Regionkommitténs prioriteringar 2013 mot bakgrund av Europeiska kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram”