Meddelelse f r a Kommissionen i henhold til artikel 2, stk. 2, første afsnit, i Rådets forordning (EØF) nr. 3053/74 af 2. december 1974