BERIGTIGELSE TIL :# Rådets forordning (EØF) nr. 2397/71 af 8. november 1971 om de ydelser, hvortil Den europæiske Socialfond kan give tilskud