Kommissionens forordning (EF) nr. 1420/2006 af 27. september 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager