Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 23. november 1999 i sag T-173/98, Unión de Pequeños Agricultores mod Rådet for Den Europæiske Union (Åbenbart, at sagen må afvises)