Sag T-332/15: Rettens dom af 8. juli 2020 — Ocean Capital Administration m.fl. mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger over for Iran – indefrysning af midler – liste over personer og enheder, der er omfattet af disse foranstaltninger – sagsøgernes navne omfattet)