Europa-Parlamentets afgørelse (EU, Euratom) 2018/1311 af 18. april 2018 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet