Ændring af bekendtgørelse om licitation over eksportrestitutionen ved udførsel af byg til lande i zone I, II, III, IV, V og VI (EFT nr. C 180 af 29. 7. 1978)