Sag C-370/16: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 30. maj 2018 — Bruno Dell’Acqua mod Eurocom Srl og Regione Lombardia (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Novara — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter — protokol nr. 7 — artikel 1 — spørgsmålet om, hvorvidt en forudgående bemyndigelse fra Domstolen er nødvendig — strukturfonde — finansiel støtte fra Den Europæiske Union — udlæg over for en national myndighed i beløb, der hidrører fra denne støtte)