Besluit (EU) 2020/2058 van de Raad van 7 december 2020 over het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité dat is ingesteld bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, inzake de wijziging van Protocol 4 (betreffende de oorsprongsregels) bij die overeenkomst