SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-3850/02 af Françoise Grossetête (PPE-DE) til Kommissionen. Europæisk charter om børn indlagt på hospital.