Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/987 на Комисията от 29 май 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 по отношение на наблюдението на емисиите на CO2 на нови леки търговски превозни средства, чийто тип е одобрен в рамките на многоетапен процес