Kommissionens Forordning (EØF) nr. 3181/74 af 17. december 1974 om ændring af forordning (EØF) nr. 470/73 om reglerne for anvendelsen af udligningsbeløb vedrørende raps- og rybsfrø, der er avlet i de nye medlemsstater