Rettens dom (Femte Afdeling) af 16. december 2015.#Perfetti Van Melle Benelux BV mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM).#EF-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EF-ordmærket TRIDENT PURE – De ældre EF-, nationale, internationale og Benelux-ord- og -figurmærker PURE WHITE, mentos PURE FRESH PURE BREATH, PURE, PURE FRESH, mentos PURE FRESH og mentos PURE WHITE – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009.#Sag T-491/13. Rettens dom (Femte Afdeling) af 16. december 2015