Odluka (EU) 2020/137 Europske središnje banke od 22. siječnja 2020. o postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala Europske središnje banke i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/43 (ESB/2020/3)