Europa-Parlamentets beslutning om det kulturelle samarbejde i EU (2000/2323(INI))