Meddelelse om afgørelse om fornyelse af mandatet til dens repræsentanter i bestyrelsen for Det europæiske Center for udvikling af erhvervsuddannelse