Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot instelling van definitieve anti-dumpingrechten op de invoer van bepaalde naadloze buizen en pijpen van ijzer of niet-gelegeerd staal, van oorsprong uit Hongarije, Polen, Rusland, de Tsjechische Republiek, Roemenië en de Slowaakse Republiek, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1189/93 en tot beëindiging van de procedure met betrekking tot dergelijke invoer van oorsprong uit de Republiek Kroatië