Kommissionens beslutning af 29. maj 1979 om fastsættelse af mindstepriser ved salg af smør med henblik på den sjette særlige licitation, afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EØF) nr. 262/79